XM bilen ýykylmak we ýokarlanmak çyzgy çyzgylary: Forex söwdasy üçin doly gollanma
Strategiýalar

XM bilen ýykylmak we ýokarlanmak çyzgy çyzgylary: Forex söwdasy üçin doly gollanma

Forex bazarynda ulanyp boljak ähli ters nagyşlardan, ýokarlanýan we düşýän pyrryldak nagyşlary iň halanýanlarymyň ikisidir. Sabyrlylygy öz peýdasyna ulanýan söwdagär üçin takyk ýazgylar bilen birlikde köp girdeji hödürläp bilerler. Kirpik nagşynyň bu görnüşindäki ajaýyp zatlaryň biri, adatça tanamak aňsat derejeleri oýmagydyr. Bu, baha söwdasy söwdagärleri hökmünde işimizi girdejili diýip aýtmazlygy has aňsatlaşdyrýar. Aýratynlyklaryny kesgitlemekden başlalyň.