Các mẫu biểu đồ nêm giảm & tăng với XM: Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch ngoại hối
Chiến lược

Các mẫu biểu đồ nêm giảm & tăng với XM: Hướng dẫn đầy đủ về giao dịch ngoại hối

Trong tất cả các mô hình đảo chiều mà chúng ta có thể sử dụng trên thị trường Ngoại hối, mô hình nêm tăng và giảm là hai trong số tôi yêu thích nhất. Họ có thể cung cấp lợi nhuận khổng lồ cùng với các mục nhập chính xác cho nhà giao dịch sử dụng sự kiên nhẫn để có lợi cho họ. Một trong những điều tuyệt vời về loại mô hình nêm này là nó thường tạo ra các mức rất dễ xác định. Điều này làm cho công việc của chúng tôi với tư cách là các nhà giao dịch hành động giá trở nên dễ dàng hơn nhiều, chưa kể có lãi. Hãy bắt đầu bằng cách xác định các đặc điểm.